• Dyskalkulie a její reedukace
    Práce zaměřená na analýzu matematických chyb a vhodné reedukační postupy.
  • Anorexie a bulimie
    Mentální anorexie, mentální bulimie, záchvatovité přejídání, další PPP, příznaky, následky, slovníček, terapie, léčba, rady, BMI, odborníci a literatura.
  • ABC o poruchách příjmu potravy
    Základní informace a články o anorexii a bulimii, kontakty na odborníky, literatura a diskusní fórum.