• Vitiligo
    Vitiligo, porucha pigmentace. Vitiligo charakterizují světlé až bílé skvrny na kůži, ztráta pigmentu. Léčba, světloléčba, vitaminy.
  • Popáleniny
    Na stránkách najdete informace o popáleninách, popáleninových úrazech a jejich léčbě, psychosociálních aspektech úrazu, úžitečné rady a odkazy.