• Zdravotnický portál
    Ischemická choroba srdeční, spontánní intracerebrální krvácení, onemocnění periferních tepen.
  • Aterotromboza
    Infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, ischemická choroba dolních končetin. Popis a informace jak jim předcházet.