• Vůdce malého plavidla - kapitánské průkazy
  Nabízíme kurzy potápění, ovládání malých motorových člunů pro plavbu na řekách a jezerech. Po skončení kurzu budete schopen ovládat bezpečně své plavidlo a užívat si pobyt na vodě. Kurzy probíhají každý měsíc.
 • Trajektové lodní lístky
  Prodej trajektových lodních lístků na veškeré evropské trajekty; on-line objednávky
 • Pražská paroplavební společnost
  Linkové a okružní plavby v Praze a okolí.
 • Evropská vodní doprava
  Vnitrostátní a zahraniční lodní přeprava hromadných substrátů, těžkých a nadrozměrných kusů, kombinované přepravy apod. Osobní vnitrostátní doprava.
 • Delta shipping & trading
  Námořní a pozemní kontejnerová i konvenční přeprava, spediční služby.
 • ČSPL a.s.
  Zahraniční a vnitrostátní přepravy hromadných substrátů, kontejnerů, nadrozměrných kusů a investičních celků na evropských vodních cestách.