• Technologické centrum AV ČR
    Národní informační centrum pro evropský výzkum. Připravuje analytické a výhledové studie a zabývá se mezinárodním transferem technologií.
  • ČT : U nás v Evropě
    Týdeník mapující každodenní život na starém kontinentě. Obsahuje informace o pořadu, moderátorce Evě Hrnčířové, krátké filmy, ankety a jak se vaří v Evropě.

Zajímavé odkazy

Zájezdy


Hurghada